Регистрација

Молимо Вас да се региструјете за учешће на Регионалном пословном форум.

Партнери

Скупштина Аутономне покрајине Војводине
AER
Привредна Комора Војводине
Развојна агенција Војводине
Enterprise Europe Network
Фонд Европски послови Аутономне покрајине Војводине