Регистрација

Молимо Вас да се региструјете за учешће на Регионалном пословном форуму 25-27. септембар 2018. године.

Партнери

Привредна Комора Војводине
Развојна агенција Војводине
Enterprise Europe Network
Фонд Европски послови Аутономне покрајине Војводине