Регистрација

Молимо Вас да се региструјете за учешће на Регионалном пословном форуму 1.-4. октобар 2019. године.

Партнери

Привредна Комора Војводине
Развојна агенција Војводине
Enterprise Europe Network
Фонд Европски послови Аутономне покрајине Војводине
AER