Регистрација

Молимо Вас да се региструјете за учешће на Регионалном пословном форуму 25-27. септембар 2018. године.

Партнери

Enterprise Europe Network
Развојна агенција Војводине
Привредна Комора Војводине