Партнери

Enterprise Europe Network
Развојна агенција Војводине
Привредна Комора Војводине